Ordinační doba Kožní ambulance v Kroměříži a Bystřici pod Hostýnem

 

Operační výkony provádíme po předchozím objednání (telefonicky nebo osobně) v návaznosti na předchozí vyšetření. Na vyšetření neobjednáváme. Výjimkou mohou být pacienti s probíhající celkovou onkologickou léčbou (chemoterapie aj.) a pacienti u nichž to vyžaduje zdravotní stav - vždy po předchozí domluvě s lékařem.

Nadstandardní zákroky provádíme pouze na ambulanci v Kroměříži v časově omezeném prostoru mimo ordinační dobu a po předchozí domluvě přímo s lékařem. V současné době nemáme kapacitu na nadstandardní zákroky.

info v předstihu

Ordinace v Kroměříži

Zkrácení ordinační doby

Ve středu 29.11. bude začátek ordinační doby v 7:45 hodin.

Ve středu 6.12. bude dovolená - 1 den.

Kroměříž

Poliklinika
4. podlaží
Náměstí Míru 3760/11
767 01 Kroměříž
Pevná linka: 573 342 720 nebo mobil: 737 187 999
Ordinace v Kroměříži
Provozní doba je současně ORDINAČNÍ DOBA
Pondělí 7:45 - 11:45 12:15 - 17:00
Úterý 7:45 - 11:45 12:15 - 14:00
Středa 7:00 - 11:45  
Čtvrtek 7:45 - 11:45 12:15 - 18:00

Bystřice pod Hostýnem

Lékárna Centrum
1. poschodí
Dolní 15667
768 61 Bystřice pod Hostýnem
Pevná linka: 573 379 118 nebo mobil: 737 187 999
Ordinace v Bystřici pod Hostýnem
Provozní doba je současně ORDINAČNÍ DOBA
 
Pátek 8:45 - 11:45 12:15 - 17:00
     

Pracovní doba samostatně pracujícího lékaře OSVČ

Kůže - plakát

Kůže - plakát

Ordinační doba uvedená na dveřích ambulance je jen část z celkové pracovní doby lékaře. Rozpis hodin na dveřích je pouze „pracovní doba v užším slova smyslu“. Opravdová „celková ordinační doba lékaře“ je kompletní doba, během které lékař vykonává všechny činnosti, které souvisejí nebo jsou potřebné pro chod ambulance včetně léčebně preventivní péče.

Celková pracovní doba lékaře OSVČ zahrnuje:

Ordinační doba uvedená na dveřích ambulance je jen část z celkové pracovní doby lékaře. Rozpis hodin na dveřích je pouze „pracovní doba v užším slova smyslu“. Opravdová „celková ordinační doba lékaře“ je kompletní doba, během které lékař vykonává všechny činnosti, které souvisejí nebo jsou potřebné pro chod ambulance včetně léčebně preventivní péče.

Celková pracovní doba lékaře OSVČ zahrnuje:

  1. Léčebně preventivní péči (60-90% náplně práce lékaře) prováděnou v ordinaci během ordinačních hodin v užším slova smyslu:
    1. vyšetření a ošetření pacienta, ordinace laboratorních a komplementárních vyšetření, shromáždění výsledků, zápis s vyhodnocením výsledků, stanovení diagnózy, léčebný postup, vystavení receptu a poukazu na pomůcku, návrhy na lázně, posudková činnost prováděnou v nebo mimo ordinaci během ordinačních hodin v širším slova smyslu:
      • návštěvní služba a jiná odborná práce mimo ordinaci (posudková apod.)
      • vystavení různých potvrzení a doporučení, pracovní neschopnosti. Zpracování obsáhlejších zpráv o zdravotním stavu pacienta
      • spolupráce s dalšími veřejnými institucemi, např. orgány MPSV, státní správy a samosprávy, spolupráce s lůžkovými zařízeními
      • součástí této péče je péče hrazená nejen ze zdravotního pojištění, ale i z jakéhokoli jiného pojištění, orgány MPSV, soudy atd.
  2. Vedení účetnictví či účetní evidence, vyřizování denní pošty, objednávky, nákup a svoz materiálu, nástrojů a přístrojů, komunikace s dodavatelskými firmami, komunikace se spolupracujícími lékaři a institucemi (např. zdravotními pojišťovnami) dispenzární péče, administrativa pro statistiku.
  3. Zajištění „jiného“ provozu – úklid, opravy a údržba prostor, kde se provádí léčebně preventivní péče. Postupy sterilizace a desinfekce.
  4. Vzdělávání studiem odborné literatury a lékařských časopisů a novin, které lékař odebírá. Rovněž lékaři zasílají své příspěvky. do odborných časopisů nebo do tisku pro veřejnost. Významné je sledování novinek o lécích a terapeutických postupech a onemocněních na Internetu.

    Lékařská literatura

    Lékaři se dále vzdělávají, tím, že se účastní kongresů a seminářů a školení jako přednášející nebo jako posluchači. V průběhu vzdělávání získávají kredity, na základě kterých pak vždy po 5 letech obdrží lékař diplom celoživotního vzdělávání.

    Provoz ambulance tedy vyžaduje velkou řadu i jiných činností, než je léčebně-preventivní péče. Část činností se vykonává mimo prostory ambulance. Část činností se provádí o sobotách a nedělích. Některé činnosti je nutné provést v době ordinační doby (svoz materiálu, jednání s pojišťovnami, státními orgány, azylovými domy a dětskými domovy).

• Poslední aktualizace dne: 24. 11. 2023 •

MUDr. Lenka Kunčarová